Медиация

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове прочетете повече

Консултации

Сред широката област на услугите, които BADR предлага е и консултиране прочетете повече

Преговори

Ние всички се преговаряме на дневна база. На лично ниво- ние преговаряме с приятели прочетете повече

Арбитраж

Съдебните процедури не винаги са най-подходящият инструмент за решаване на споровете прочетете повече