Съдебните процедури не винаги са най-подходящият инструмент за решаване на спорове, предвид високите разходи и дългото време, през което те траят. Необходимостта от ефективно решаване на проблеми е от решаващо значение за развитието на бизнеса.

Защо арбитраж? Арбитражът е специална процедура за алтернативно разрешаване на спорове, която приключва с  решение, което като властнически акт подлежи на принудително изпълнение. Една от най-важните роли на арбитража е да разреши спора бързо и ефективно.

Арбитражът може да бъде уговорен както с арбитражна клауза в договор, така и чрез сключване на специално споразумение. Страните могат да пристъпят от процедура по медиация към арбитраж или обратно /arb-med, med-arb/. Арбитражът е разумно решение за разрешаване на спорове, защото съвременният бизнес изисква да се намират бързи, поверителни и ефективни начини това да се случи. Арбитражът гарантира справедлив процес и спазване на правата на страните в процеса, като се отделя внимание в особена степен на принципа на равенство и свобода на действие.