Ние от BADR Ви предлагаме и консултиране по всички въпроси, касаещи прилагане и комбиниране на преговори и алтернативно разрешаване на спорове, както и консултации относно разрешаване на конфликти. Нашият екип от експерти и адвокати от цяла Източна Европа цели да намери най-удачния за Вас начин за разрешаване на един спор.

Консултациите могат да имат за цел да се обсъдят въпроси, които биха могли да се превърнат в правен или дори емоционален конфликт в бъдеще.

Консултациите с независим експерт от БАДР могат да Ви помогнат, да знаете какви права имате в един транснационален конфликт, както и как да създадете култура във вашата организация, които има за цел да предотврати конфликти между партньори, вътре между служителите, в семействата, междукултурен спор преди да са се превърнали в спор за разрешаване. От друга страна, ние ще ви помогнем да създадете собствени правила за разрешаване и справяне с конфликтите с цел създаване на  вдъхновяваща и ефективна бизнес и/или семейна среда.