Какво е BADR?"БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ " е сдружение в частна полза между представители на 8 /осем/ различни държави – България, Македония, Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватска и Черна гора.

 

Последни новини  

18Feb

Адвокат Петя Мургова: Успех извън съда чрез медиация

by BADR  Comments (0)
От 2004 г. има закон за медиацията в България, но тя все още не е достатъчно популярна у нас. Отскоро Балканската асоциация на медиаторите обединява медиаторите от 9 балкански държави. В студиото на еМисия България...

Нашите услуги

Медиация

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове прочетете повече

Консултации

Сред широката област на услугите, които BADR предлага е и консултиране прочетете повече

Преговори

Ние всички се преговаряме на дневна база. На лично ниво- ние преговаряме с приятели прочетете повече

Арбитраж

Съдебните процедури не винаги са най-подходящият инструмент за решаване на споровете прочетете повече

Каква е целта на BADR?

Основната цел на организацията е утвърждаването на медиацията и на трансграничната медиация като предпочитан извънсъдебен способ за разрешаване на вътрешно национални и международни спорове .

Популяризирането на медиацията за разрешаване на национални и презгранични спорове е от изключително значение за общественото и стопанско развитие на всяка от държавите- членки, както чрез намаляването на натовареността на съдилищата, а така и чрез ограничаване на корупцията. Посредством медиацията споровете се разрешават по интелигентен, миролюбив и високо икономичен начин в сравнение със съдебнана намеса.

Ние сме международен екип от съмишленици- адвокати и медиатори, които вярват, че чрез медиацията множество транснационални конфликти и противоречия ще се разрешат  по мирен път, а чрез използването на техниките за разрешаване на конфликти ще бъдат потушени още в зародиш.

Чрез обединяването на нашия дългогодишен опит като адвокати и медиатори , а и чрез познаването на законодателството в нашите държави чрез комбинирането на различни техники ще проправим мост в общуването и разрешаването на конфликти.

За постигането на тези цели "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ" организира национални и международни семинари, състезания по медиация, кръгли маси, установява и поддържа  контакти с български и международни организации и лица, споделящи същите идеали, както и провежда процедури по медиация и обучения по медиация.

Представители в следните държави