Ние всички се преговаряме на дневна база. На лично ниво- ние преговаряме с приятели, семейство, хазяи, автомобилни продавачи и работодатели и със заобикалящите ни. Преговорите също са от ключово значение за успеха на бизнеса. Няма бизнес, който може да оцелее без изгодни и печеливши договори, чийто клаузи са постигнати с преговори. В рамките на една компания, уменията за водене на преговори могат да доведат до кариерно израстване.